Directeur Buurtpastoraat legt taken neer

Door niet te voorziene omstandigheden heeft de directeur Buurtpastoraat besloten om met ingang van 1 oktober haar taken neer te leggen.
Het bestuur zegt haar dank voor haar inzet en de zaken die ze in korte tijd bereikt heeft.
Het bestuur beraadt zich, in contact met het team van pastores, op het vervolg.