Monique de Bree neemt afscheid van buurt en Stichting Buurtpastoraat

Eind augustus heeft Monique met een gezellige middag in de speeltuin ‘De Duizendpoot’ afscheid genomen van ‘haar’ buurt, de 1e Daalsedijkbuurt. Met ingang van 1 oktober eindigt ook haar dienstverband bij de Stichting Buurtpastoraat. De gevolgen van de ziekteperiodes die zij doormaakte, maken een terugkeer in het buurtwerk niet haalbaar.

Monique de Bree is 27 jaar actief geweest en was, samen met haar collega buurtpastor Titus Schlatmann, één van de pioniers in dit werk dat mede aan de wieg stond van de presentietheorie en presentiebenadering. Deze vormt het hart van het werk van de buurtpastores Utrecht, die nu in vijf buurten in Utrecht actief zijn en aansluiten bij wat er bij de buurtbewoners in hun bestaan op het spel staat.

Monique is naast haar werk als buurtpastor altijd nauw betrokken geweest bij de stichting Presentie, die is opgericht om het gedachtegoed en de benadering systematisch over te dragen aan andere werkers in zorg en welzijn. Zij heeft andere werkers kunnen inspireren en helpen opleiden tot presentiewerkers.

Het werk als buurtpastor heeft Monique als levensvervulling beleefd. Zij heeft veel betekend voor de buurtbewoners, groot en klein. Het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat spreekt haar dank uit voor haar inzet en passie voor de buurtbewoners en het mede ontwikkelen van de Stichting en het levende gestalte geven aan ‘de presentie’.