Rivierenwijk

Rivierenwijk

In juni 2018 ben ik met een exposure in Rivierenwijk begonnen. Het is een wijk van vier buurtjes.  De twee doorgangswegen door de wijk maken die scheiding. Waterwegen vormen de buitengrenzen van de wijk. Hier en daar een brug naar de overkant, de wijk uit. Het spaarzame groen is langs het water te vinden. Alle vier de buurtjes hebben een eigen sfeer, anders. Oudere woningen, nieuwbouw, soms staat het naast elkaar.

Een buurtje gaat voor mij leven zodra bewoners in beeld komen. Zij vertellen me hun verhalen. Ze nodigen me uit in hun huis en bestaan. In de levens waarin ik welkom ben, ontmoet ik kwetsbare maar krachtige mensen. Lang niet altijd zijn er acute problemen, in de financiële sfeer of rondom werk of instanties. De kwetsbaarheid zit in het leven zelf, wat de liefde met je doet, ziekte vlakbij of het gemis van geliefden. Wat zwaar op mensen drukt is zelf ziek zijn psychisch of lichamelijk en je daarmee verhouden. Naast kwetsbaarheid zie ik krachtige betrokkenheid van buurtbewoners onderling. Ze dragen elkaar, ze zorgen voor elkaar (soms met trammelant) ze delen het leven. Niet omdat het moet of omdat het nu eenmaal zo is. Nee, omdat ze het willen, er voor willen staan en willen uithouden met elkaar, ook als het knalt.

Over Sietske

Na een studie godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (BA) en Universiteit van Amsterdam (MA) heb ik in mijn eerste baan kennisgemaakt met presentie. Sindsdien gaat mijn hart uit naar buurtpastoraat en het werken dicht bij mensen voor wie het leven knelt. In ‘s Hertogenbosch ben ik van 2010 tot 2016 pastoraal buurtwerker geweest. Daar heb ik mij door training en supervisie (trainingscentrum Kor Schippers) ontwikkeld in buurtpastoraat.

Het is mijn ervaring dat door liefdevol betrokken te zijn bij buurtbewoners een ruimte “tussen-in” ontstaat waarin de ander te voorschijn kan durven komen en kracht opdoen. Een ruimte waar iemand zich kan spiegelen, kan reflecteren, kan uitproberen of oefenen wat op dat moment van belang is. Het trouw verzorgen van dat contact met een buurtbewoner, èn wat daaruit voortkomt, vormt de kern van mijn werk.

E: s.nieboer@buurtpastoraatutrecht.nl
T: 06-24875404

Sietske Nieboer

Ieder mens is van waarde en dat moet gehoord, gezien en gevoeld kunnen worden. De grondtoon van waaruit ik werk is liefdevolle betrokkenheid, ruimte bieden zodat de ander kan verschijnen.

Sietske Nieboer

Pastor