Skip to content

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid buurtpastores

De buurtpastores in loondienst werkzaam bij de Stichting Buurtpastoraat Utrecht worden gehonoreerd volgens de bepalingen van het Rechtspositiereglement voor pastoraal werkers zoals die wordt gehanteerd in de RK Nederlandse bisdommen.

Voor diensten niet in loondienst sluit de Stichting samenwerkingsovereenkomsten af waarbij het uurtarief achteraf op basis van declaratie van werkelijk gemaakte uren wordt betaald. Het tarief volgt de in de sector gebruikelijke en voor de werkzaamheden passende vergoeding en wordt gerelateerd aan de bovengenoemde rechtspositie.

De leden van het bestuur van de stichting en de vrijwillige medewerkers kunnen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding op basis van declaraties ontvangen.