Skip to content

Ondersteuning en donatie

Ondersteuning en donatie

Buurtpastoraat Utrecht nodigt u uit donateur te worden. Met uw financiële bijdrage helpt u de voortzetting van het werk van de buurtpastores veilig te stellen. U kunt denken aan een jaarlijks, maandelijkse of éénmalige bijdrage. Er is van alles mogelijk.  We gaan daar graag over in gesprek.

U kunt ook op andere manieren aangeven dat u het werk van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht wilt steunen:

  • Ik wil graag vrijwilligerswerk doen voor het Buurtpastoraat
  • Ik heb veel bestuurservaring en wil wel bestuurslid worden
  • Ik wil binnen de organisatie waar ik werk ter sprake brengen of die organisatie Buurtpastoraat wil sponsoren voor een bepaald bedrag of op een andere manier wil samenwerken
  • ik ben betrokken bij een kerk of geloofsgemeenschap en wil daar graag het Buurtpastoraat onder de aandacht brengen.

Contact

Als u vragen hebt of ons op één van bovenstaande manieren wilt steunen, kunt u bellen met Erica Euving via 06 13068230 of haar een email sturen via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl 

Eenmalige donatie

We nodigen u van harte uit ons werk te steunen. Dat kan door een overschrijving naar bankrekening IBAN NL78 RABO 0147 6825 09 t.n.v. Stichting Buurtpastoraat Utrecht of eenvoudig via onderstaande button (online).