Skip to content

Ondersteuning en doneren

Ondersteuning en donatie

Buurtpastoraat Utrecht nodigt u uit donateur te worden. Met uw financiële bijdrage helpt u de voortzetting van het werk van de buurtpastores veilig te stellen. U kunt denken aan een jaarlijks, maandelijkse of éénmalige bijdrage. Er is van alles mogelijk.  We gaan daar graag over in gesprek.

Eenmalige donatie

We nodigen u van harte uit ons werk te steunen. Dat kan door een overschrijving naar bankrekening IBAN NL78 RABO 0147 6825 09 t.n.v. Stichting Buurtpastoraat Utrecht of eenvoudig online op de site door HIER te klikken. U kunt daar kiezen voor een eenmalige of een periodieke gift.  

Andere manieren 

U kunt ook op andere manieren het werk van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht steunen:

  • Ik wil graag vrijwilligerswerk doen voor het Buurtpastoraat
  • Ik heb veel bestuurservaring en wil wel bestuurslid worden
  • ik ben betrokken bij een kerk of geloofsgemeenschap en wil daar graag het Buurtpastoraat onder de aandacht brengen.
  • Ik wil binnen de organisatie waar ik werk ter sprake brengen of die organisatie Buurtpastoraat wil sponsoren voor een bepaald bedrag of op een andere manier wil samenwerken.

Contact

Als u vragen hebt of ons op één van bovenstaande manieren wilt steunen, kunt u een email sturen via info@buurtpastoraatutrecht.nl