Skip to content

Kanaleneiland-Zuid

Kanaleneiland-Zuid

Fragment uit exposure logboek:

“Ik sta hier naast de grote uitbouw van de IKEA. Op het dak van de parkeergarage is een voetbalveld aangelegd. Ik ben benieuwd van welke club? En is deze club belangrijk voor de omwonenden? Welke vader of moeder van Kanaleneiland Zuid brengt hier zijn kind naartoe? En hoe kom je er eigenlijk? Ik zie geen trap.

Ik loop hier op de Azielaan, om het IKEA-gebouw heen. Ja, aan de achterkant zie ik ineens een ingang naar boven, met een bord van de voetbalclub erbij: ‘Faja Lobi KDS’. Ik ken die club nog van vroeger, toen ik hier zelf met mijn zoontje ooit geweest ben. Herinnering aan een stukje verleden tijd…

…Je hoort hier de herrie van de A12 heel goed. Of went dat misschien als je hier langer woont? Ik ben hier immers voor het eerst, en dan valt het mij nu op. Bij de Livingstonelaan ontdek ik een flat die net gerenoveerd is. Volgens mij is alles klaar, zo lijkt het… de flat staat niet meer in de steigers.

Ik vraag mij af: zouden deze mensen uit hun huis gegaan zijn tijdens de renovatie? Hoe zou dat gegaan zijn? Waar zou die tijdelijke woning geweest zijn?En zou de opgeknapte woning nu goed bevallen? Zou er veel veranderd zijn? Zou de huur omhoog gegaan zijn? En zouden daardoor sommige mensen vertrokken zijn?? Ik heb geen idee, maar ik begin me hier van alles af te vragen.”

Pastor Titus Schlatmann

Ik heb 25 mooie jaren als buurtpastor in de Rivierenwijk mogen werken. Ik vond het een voorrecht om veel vertrouwen te krijgen in het contact met buurtbewoners, individueel en collectief. Op basis van de belangen en verlangens van de mensen zijn er veel bewonersinitiatieven ontstaan: buurtactiviteiten, hobbyclubs,  ontmoetingsplekken en wijkcentra.

Ik heb gezien dat mensen daar veel waardigheid, steun en trots aan ontlenen. Het bleek van grote waarde voor wie in kwetsbare omstandigheden leeft. Ik ben begeleidend aanwezig geweest bij deze bewonersinitiatieven, zorgvuldig en trouw.

Het reflecteren op praktijkervaringsverhalen heeft mij geleerd hoe moeilijk en hoe waardevol het vak is. In heb dit gedaan in het team van buurtpastores, met andere sociale professionals in de buurt en landelijk bij het Trainingscentrum Kor Schippers.

In 2019 ga ik in Kanaleneiland als buurtpastor aan de slag.

E: t.schlatmann@buurtpastoraatutrecht.nl
T: 06-47442146

Titus Schlatman

Ruimte bieden waarin mensen op elkaar betrokken raken: daar werk ik graag aan. In de contacten met wijkbewoners én tussen wijkbewoners ervaar ik vaak: ‘God gebeurt hier’.

Titus Schlatmann

Pastor