Skip to content

Eerste Daalsedijkbuurt

Eerste Daalsedijkbuurt

Tussen de drukte van de Amsterdamsestraatweg aan de ene kant en het spoor aan de andere kant, ligt de relatieve rust van de Eerste Daalsedijkbuurt.  Als je de buurt in wandelt, valt meteen op wat een mix deze buurt is. Qua gebouwen – jaren-dertig-huizen afgewisseld met betonnen nieuwbouw –  maar ook qua mensen. Er wonen mensen al generaties lang in dit buurtje, er zijn mensen met wortels in het buitenland die nieuwe wortels laten groeien in dit buurtje en er zijn mensen die vluchtige ‘voorbijgangers’ zijn, zoals studenten of starters die snel weer vertrekken naar elders.

Ook qua afkomst, cultuur, geloof, gewoontes is het een bonte verzameling aan mensen met een eigen geschiedenis, een eigen verhaal, eigen problemen, eigen kansen en een eigen toekomstdroom. Die veelkleurigheid is mooi en rijk, maar soms ook moeilijk en vervelend. Soms schuurt het, soms knettert het, soms knalt het.

Maar vaak is het ook een hechte gemeenschap die met elkaar en voor elkaar er het beste van probeert te maken. In en rondom Speeltuin de Duizendpoot komen mensen samen. De speeltuin fungeert behalve als speelplek ook als ontmoetingsplek en huiskamer van de buurt. Hier ontdekken, leren en oefenen kinderen wat samenleven betekent en worden mooie buurtplannen geboren en uitgewerkt.

Pastor Rutger van Breemen:

Toen ik theologie studeerde, raakte ik geboeid door ‘het koninkrijk Gods op aarde zichtbaar maken’. Grote woorden die voor mij staan voor geïnspireerd zijn door Gods liefde, Jezus’ voorbeeld en de kracht van de Geest. Gerechtigheid, barmhartigheid, liefde, vriendschap, gemeenschap, eenheid, verbinding en troost brengen daar waar het kan. Tijdens mijn stage in het Stadsdiaconaat van Delft heb ik eraan mogen proeven en bij het Buurtpastoraat heb ik er mijn werk van mogen maken. De ontmoeting, de nabijheid en de relaties met mensen zijn me veel waard. Buurtbewoners laten me toe en laten me samen met hen optrekken!

Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht en ben in 2016 afgestudeerd met een scriptie over “De Strijd voor de gerechtigheid bij de Sociëteit van Jezus”. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in Delft en me daarin extra gericht op diaconie. Naast mijn werk als buurtpastor ben ik gemeenteraadslid in mijn woonplaats Gorinchem.

E: r.vanbreemen@buurtpastoraatutrecht.nl
T: 06-28192951

Rutger_van_Breemen

Met buurtbewoners samen optrekken, mee mogen kijken in hun leven en op hun levensweg een stukje meelopen, is tegelijk een opdracht als een geschenk. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen van en voor hen en Hem.

Rutger van Breemen

Pastor

Citaat Monique