Skip to content

Geuzenwijk

Geuzenwijk

Toen ik een tijdje in de buurt werkte, ontdekte ik langzaam maar zeker hoeveel mensen familie van elkaar zijn! In de speeltuin zag ik ouders en kinderen die verdacht veel op elkaar leken. Gezinnen die in de jaren vijftig in de buurt zijn komen wonen, hebben kinderen gekregen die in en om de buurt zijn gebleven. Ook zij hebben inmiddels weer kinderen. In de zeventiger jaren zijn daar migrantengroepen bijgekomen. In deze buurt waren goedkope sociale huurwoningen beschikbaar. 

De laatste jaren zijn daar statushouders bijgekomen. Dit alles doet iets met de dynamiek in een buurt. Het werkt versterkend; er is altijd wel iemand in de buurt die voor je klaar staat, die even je kinderen uit school kan halen of die gevraagd of ongevraagd een pan eten door de deur schuift. 

Maar het werkt ook verstikkend en isolerend. Voor je het weet ligt je verhaal op straat en wordt het aangedikt en ingekleurd. Niet te veel vertellen dus, en oppassen aan wie. 

Ik vind er humor, plat Utregs, gastvrijheid en gezelligheid. Maar ook zorgen, ziekte, armoede en verdriet. De normen en waarden in de buurt hebben veel bewoners gevormd tot wie ze nu zijn. Of zoals een man het me laatst zei: je kunt de jongen wel uit de buurt halen, maar de buurt niet uit de jongen.

Het vertrouwen dat ik van bewoners krijg, in een kind dat zich vol overgave in mijn armen werpt, of in een moeder die in al haar kwetsbaarheid zichzelf aan mij durft te tonen, ervaar ik als een kostbaar geschenk en een appèl tegelijk.

Heleen Heidinga

Toen ik nog een kind was, vond ik het al leuk om met mensen te praten en na te denken over de zin van het leven. Gastvrijheid en helpen is me ook met de Friese paplepel ingegoten. 

Na mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit heb ik binnen en buiten de protestantse kerk gewerkt. Als diaconaal werker in een buurt- en kerkhuis kwam ik voor het eerst in aanraking met buurtbewoners die bezig waren met overleven in plaats van met leven. Door scholing in presentie en een begeleide exposure, vond ik mijn passie en wist ik: in dit soort werk kom ik tot mijn recht en kan ik iets betekenen voor een ander. Hier moet ik zijn.

Sinds 2010 ben ik als buurtpastor aan de Stichting verbonden. Na vijf jaar in de Queeckhovenbuurt gewerkt te hebben, werk ik sinds 2015 met veel plezier in de Geuzenwijk.

E: h.heidinga@buurtpastoraatutrecht.nl
T: 06-46052488

heleen

Dat we soms, na een gesprek allebei voelen dat er meer gebeurde dan tussen ons twee en dat we dat dan ook nog tegen elkaar durven te zeggen met tranen in onze ogen.

Heleen Heidinga

Pastor