Skip to content

Stages

Bij het Buurtpastoraat Utrecht is het mogelijk om een stage te doen.
Hieronder staan de soorten stages die mogelijk zijn.
Omdat we een kleine organisatie zijn, is er beperkt ruimte per jaar. Per mogelijkheid kun je zien of er stageruimte is en of je kunt reageren. Bij elk verzoek geldt dat we eerst contact hebben met elkaar om te bespreken of er een match is.

Wat kun je bij het Buurtpastoraat als stage doen?

Beroepsoriëntatie

Als je het pastorale werkveld wilt verkennen en benieuwd bent naar het werk van de buurtpastores, kun je bij ons terecht voor een verkenning. Dit kan in de vorm van een interview met een van onze buurtpastores of een wandeling door de buurt met een van de pastores. Over de omvang en de aard van de stage kunnen nadere afspraken gemaakt worden.

 Snuffelstages

Voor een korte snuffelstage van een beperkte omvang kun je terecht bij het Buurtpastoraat. Zeker wanneer in de stage het waarnemen centraal staat, is BPU erg geschikt voor een snuffelstage. Je doet dan eigenlijk een mini-exposure/onderdompeling onder begeleiding van een van de buurtpastores, waarbij je leert observeren, kijken naar en voelen hoe de buurt zich aan jou toont, tevens wordt er met de pastor gereflecteerd naar dingen als de rol van je eigen geschiedenis in jouw observaties en het opschorten van je eigen (voor)oordelen.

Langere stages

Het is in principe mogelijk om een stage van grotere omvang bij het buurtpastoraat te doen, maar hierbij zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen. Aangezien de buurtpastores zich in hun werk vooral richten op persoonlijk pastoraat, gemeenschapsopbouw en diaconie, is het niet mogelijk om stage te lopen waarbij ook activiteiten op de terreinen van liturgie en catechese verwacht worden. 
Tevens zit in de kern van het werk van de buurtpastores dat zij lang en trouw aanwezig zijn en vanuit de relaties willen werken. Dat maakt een langdurige stage waarbij de stagiair zelf ook een tijdje met buurtbewoners optrekt niet voor de hand liggend.

Desalniettemin kunnen we altijd met elkaar in overleg gaan om te kijken welke mogelijkheden er wél zijn.

Heb je interesse in een stage bij Stichting Buurtpastoraat Utrecht? Neem dan contact op via info@buurtpastoraatutrecht.nl