Team

Het team van Buurtpastoraat Utrecht

Directeur

tijdelijk vacant

Pastores

Rutger_van_Breemen

Rutger van Breemen

1e Daalsedijkbuurt

heleen

Heleen Heidinga

Geuzenwijk

Elizabeth van Dis

Elizabeth van Dis

Rietveldbuurt

Sietske Nieboer

Sietske Nieboer

Rivierenwijk

Titus Schlatman

Titus Schlatmann

Kanaleneiland-Zuid

Vrijwilligers

  • Frater M.J. Ruitenberg
  • Mevrouw M.C. Kling-Berkhout
  • Mevrouw J.F.M. Dresens
  • De heer C.A. Lauffer

Bestuur

  • De heer drs. G.A.W.Martens, voorzitter
  • vacant, secretaris
  • De heer drs. R. Grotenhuis
  • De heer B van ‘t Oever RA , penningmeester
  • Mevrouw J.H.M. Loomans, lid