Skip to content

Verslag Klachtencommissie 2019

over de periode 1 januari 2019 – 31 december 2019

door klachtencoördinator G.A.W. Martens, voorzitter bestuur Stichting BPU

Sinds 1 oktober 2015 is de klachtenregeling van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht in werking. De klachtenregeling stelt de buurtbewoner die in contact komt met buurtpastores die werken onder verantwoordelijkheid van de Stichting of met de Stichting zelf in de gelegenheid een klacht in te dienen wanneer er met betrekking tot de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Buurtpastoraat worden uitgevoerd iets voorvalt waardoor de betrokkene zich benadeeld of geschaad acht.
De klacht wordt dan volgens de in het reglement vastgestelde procedure behandeld.

De klachtenregeling, het reglement klachtenprocedure en de namen van de klachtencommissie zijn algemeen toegankelijk via de website van de Stichting Buurtpastoraat en te vinden op de pagina ‘De Stichting’.

De interne klachtencoördinator is Gérard Martens, voorzitter van het Stichtingsbestuur.

De klachtencommissie werd in 2019 gevormd door: de heer Bernard Höfte, mevrouw Cobi van Breukelen en mevrouw Yosé Höhne-Sparborth. De klachtencommissie kan in haar werkzaamheden ondersteund worden door de directeur.

In de periode 1 januari 2019 – 31 december 2019 is met de klachtencoördinator geen contact opgenomen met betrekking tot klachten en geen klacht gedeponeerd. Ook de leden van de klachtencommissie zijn niet benaderd voor informatie en hebben niemand naar de coördinator verwezen.

De klachtencommissie is in de genoemde periode niet bijeen geroepen.

Dit verslag, opgesteld door de klachtencoördinator en bevestigd door de leden van de commissie, is gezien door de buurtpastores gezien en door het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat.