Skip to content

Verslag klachtencommissie

Verslag klachtencommissie 2017 en 2018

door klachtencoördinator G.A.W. Martens, voorzitter bestuur Stichting BPU

Sinds 1 oktober 2015 is de klachtenregeling van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht in werking. De klachtenregeling stelt de buurtbewoner die in contact komt met buurtpastores die werken onder verantwoordelijkheid van de Stichting of met de Stichting zelf in de gelegenheid een klacht in te dienen wanneer er met betrekking tot de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Buurtpastoraat worden uitgevoerd iets voorvalt waardoor de betrokkene zich benadeeld of geschaad acht.
De klacht wordt dan volgens het in een reglement de vastgestelde procedure behandeld.

De klachtenregeling, het reglement klachtenprocedure en de namen van de klachtencommissie zijn algemeen toegankelijk via de website van de Stichting Buurtpastoraat en te vinden op de pagina ‘De Stichting’.

De interne klachtencoördinator is Gérard Martens, voorzitter van het Stichtingsbestuur.

De klachtencommissie heeft in deze periode een personele wisseling gekend. Mevrouw Joke Kranenburg heeft de commissie verlaten in oktober 2017. Op dat moment is voorzitter geworden: de heer Bernard Höfte en is mevrouw Cobi van Breukelen als lid toegetreden. Zr. Yosé Höhne Sparborth  is in deze periode tevens lid van de commissie. De klachtencommissie kan in haar werkzaamheden ondersteund worden door directeur Jan Franken.

In de periode 1 januari 2017 – 31 december 2018 is bij de klachtencoördinator geen contact opgenomen over informatie met betrekking tot klachten en geen klacht gedeponeerd. Ook de leden van de klachtencommissie zijn niet benaderd voor informatie en hebben niemand naar de coördinator verwezen.

De klachtencommissie is in de genoemde periode niet bijeen geroepen.

Dit verslag is in een teamvergadering van de buurtpastores gezien en door het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat vastgesteld.