Skip to content

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wanneer het tot een klacht komt

In de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Buurtpastoraat worden uitgevoerd kan er iets voorvallen dat voor de buurtbewoner aanleiding geeft tot een klacht over de buurtpastor/presentiewerker of de stichting BPU als geheel. In het reglement klachtenprocedure staat beschreven hoe BPU omgaat met klachten.

Klachtencoördinator

Wanneer u een klacht in wil dienen richt u zich tot de klachtencoördinator:
Gérard Martens
Tel: 06-47198072
Email: gaw.martens@hetnet.nl

Samenstelling klachtencommissie

Voorzitter: dr. Bernard Höfte
Adres: Mauritslaan 72, 3454 XT De Meern
Tel: 030-8795655
Email: bhofte@casema.nl

Secretaris: vacant

Lid: drs. Cobi van Breukelen
Adres: Standerdmolen 2, 3481 AG Harmelen
Tel: 0348-508012

Lid: Marie-José Höhne-Sparborth 
Adres: Lange Nieuwstraat 116, 3512 PP Utrecht 
Tel:030-2318306 
Email: mthohne-sparborth@hetnet.nl

Verslagen klachtenregeling