Monique de Bree neemt afscheid

door Monique de Bree Op 28 augustus heb ik afscheid genomen van mijn werk in de 1e Daalsedijkbuurt. Dat gebeurde in speeltuin De Duizendpoot. Dat afscheid was door, met, voor en van buurtbewoners en werkers in die buurt. Afscheid nemen valt me zwaar. Maar de manier waarop het daar gebeurde, heeft me diep geraakt. Het […]

Continue reading

Favoriete dag

door buurtpastor Rutger van Breemen Samen met Ali, een jongen van 10, zit ik aan de grote tafel in de speeltuin in de buurt. Ik ken Ali al een tijd en we hebben soms ineens verrassende gesprekjes. Meestal probeert hij een beetje de stoere jongen te zijn, maar af en toe komt hij ineens los […]

Continue reading

Monique de Bree neemt afscheid van buurt en Stichting Buurtpastoraat

Eind augustus heeft Monique met een gezellige middag in de speeltuin ‘De Duizendpoot’ afscheid genomen van ‘haar’ buurt, de 1e Daalsedijkbuurt. Met ingang van 1 oktober eindigt ook haar dienstverband bij de Stichting Buurtpastoraat. De gevolgen van de ziekteperiodes die zij doormaakte, maken een terugkeer in het buurtwerk niet haalbaar. Monique de Bree is 27 jaar […]

Continue reading

Directeur Buurtpastoraat legt taken neer

Door niet te voorziene omstandigheden heeft de directeur Buurtpastoraat besloten om met ingang van 1 oktober haar taken neer te leggen. Het bestuur zegt haar dank voor haar inzet en de zaken die ze in korte tijd bereikt heeft. Het bestuur beraadt zich, in contact met het team van pastores, op het vervolg.

Continue reading