Doneer uw energietoeslag aan buurtbewoners in de knel

Heeft u ook €190,- ontvangen voor uw energierekening maar heeft u dit eigenlijk niet nodig? Wij kennen buurtbewoners die het heel hard nodig hebben.

Het Buurtpastoraat heeft een ‘pechpot’ waaruit we buurtbewoners steunen in geval van pech of als een financiële regeling lang op zich laat wachten.
Als buurtpastores komen wij dagelijks in aanraking met bewoners die financieel in de knel zitten. Door gestegen energiekosten, of omdat er een onverwachte uitgave is. Utrecht kent veel regelingen. Daar doen we uiteraard altijd een beroep op. Vaak duurt het even voordat dat geregeld is. En dan zijn we blij dat er een ‘pechpot’ is.  Voor bijvoorbeeld 50 euro boodschappengeld, OV- tegoed of een snel voorschot in een betalingsregeling.

En nu wordt het Kerst en zouden we ook graag een aantal mensen een onverwachte verrassing, een extraatje gunnen. Samen met een kaars en kaart ter bemoediging.
We kennen de buurtbewoners goed, het gaat om mensen als Karel en Ilona (zie hun verhaal hieronder). We weten dat een extraatje met Kerst direct goed terecht komt.  Als een lichtje in de duisternis.

Doet u mee? De pechpot kan alle extra giften goed gebruiken.
U kunt uw energietoeslag of zoveel als u kunt missen storten op: NL21 RABO 0348125305 t.n.v. Stichting Buurtpastoraat Utrecht, ovv ‘pechpotgift’. Het Buurtpastoraat heeft een ANBIverklaring.
Dankuwel!
Misschien heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

——————————————————————————– 

De pechpot
De pechpot is een klein fonds dat verbonden is aan het Buurtpastoraat Utrecht. Het wordt gevuld met giften van fondsen en donateurs. Utrecht kent veel regelingen en ook noodfondsen. Daar doen we uiteraard altijd  een beroep op. Vaak duurt het even voordat dat geregeld is. En dan zijn we blij dat er ter overbrugging  een ‘pechpot’ is. Een commissie van buurtpastores en twee externe vrijwilligers bekijkt per aanvraag of en hoe ‘de pechpot’ bij kan dragen.

——————————————————————————————————–

Karel en Ilona
Sinds het energiecontract van Karel en Ilona variabel is geworden zijn de kosten de pan uit gestegen. ‘We doen alles zo zuinig mogelijk’, vertellen ze. ‘We branden veel waxinelichtjes en doen ’s avonds pas de verwarming aan’, zegt Ilona. ‘En we koken natuurlijk niet elke dag!’, vult Karel aan. Ik schrik van de vanzelfsprekendheid waarmee ze aangeven niet elke dag te koken, alsof dat een enorme luxe is. Karel vertelt dat ze drie keer per week warm eten en dat ze het verder met brood doen. ‘Dat scheelt in de gaskosten maar ook in de boodschappen.’ Ilona kijkt er triomfantelijk bij. ‘De meiden moesten er wel even aan wennen, maar die hoor je nu ook niet meer.’ Ondanks alle bezuinigen kunnen ze de rekeningen niet meer betalen. Ik bewonder Karel en Ilona om hun daadkracht maar tegelijk vind ik het ook enorm schrijnend. De energiebijdrage van de gemeente blijkt niet voldoende en ik stel voor om een bijzondere bijstand bij de Gemeente aan te vragen voor de energiekosten. Dit is een enorme klus door de hoeveelheid aan bewijsstukken die ingestuurd moeten worden. Daarbij geldt er een beslis termijn van acht weken. In de tussentijd vraag ik boodschappengeld aan uit de pechpot. Twee dagen later is het boodschappengeld er. Ilona en Karel zijn ontzettend opgelucht: ‘We kunnen weer even ademen, hopelijk beslist de gemeente ook positief!’

Er valt wat te vieren

Het buurtpastoraat Utrecht is in 1992 begonnen als een bijzondere vorm van wat toen ‘Oude-wijkenpastoraat’ genoemd werd.  Er werd ingezet op een vorm van langdurige en intense aanwezigheid in twee buurten in Utrecht, om zo aansluiting te zoeken bij buurtbewoners vanuit hun perspectief en hun ritme van leven. Het was werken volgens de presentiebenadering.
En nu zijn we 30 jaar verder, een jubileum. We zijn dankbaar dat we in die 30 jaar zoveel buurtbewoners hebben leren kennen. Jaren waarin we kinderen geboren hebben zien worden en afscheid moesten nemen van anderen. Een tijd waarin de stad en de buurten veranderden. En tegelijk blijft veel hetzelfde; de levensthema’s van mensen, van buurtbewoners veranderen niet wezenlijk. Geboorte en dood, armoede, verhuizen, trouwen, opvoeden en nog veel meer blijven belangrijk. We zijn dankbaar dat we mee mogen lopen met buurtbewoners.

Het 25-jarig bestaan hebben we gevierd. Dit jaar doen we dat wat stiller. Maar iets te vieren valt er zeker!
Het Buurtpastoraat is nu aanwezig in 5 buurten in Utrecht. Met 5 buurtpastores. Eén van hen is er al vanaf het begin bij. Titus Schlatmann is dit jaar 30 jaar in dienst. Nu werkzaam op Kanaleneiland-Zuid en daarvoor in Rivierenwijk. Gefeliciteerd Titus!
Heleen Heidinga is ook al weer 12,5 jaar buurtpastor. Begonnen in de Queekhovenbuurt werkt ze nu in de Geuzenwijk. Ook Heleen van harte gefeliciteerd!

En we zitten vol met plannen. We willen ons laten zien en horen. Anderen deelgenoot maken van het prachtige werk. De samenwerking opzoeken met partners in het veld om te leren van en met elkaar en om elkaar aan te vullen om zo nog meer kwaliteit te realiseren.

Kortom, het buurtpastoraat is springlevend en vol energie. U hoort van ons!

 

Ineke Loomans, voorzitter

Verhalen uit de buurt

De buurtpastores hebben verhalen en portretten uit de buurt opgetekend. Buurtbewoners als Joop, Gerard en Kaylee staan centraal. De verhalenbundel is een opvolging en aanvulling op het jaarverslag dat in mei uitkwam.
Het zijn indrukwekkende verhalen van buurtbewoners en geven een inkijkje in het werk van de buurtpastores.
U kunt het hier downloaden of met ons contact opnemen als u graag een schriftelijk exemplaar wilt ontvangen.

Collegiale gesprekken

Het Buurtpastoraat organiseerde in april twee kennissessies voor collega’s: stedelijke hulp- en zorgverleners en andere relevante partners in Utrecht. Dit naar aanleiding van het bescheiden onderzoek dat we samen met Andries Baart hebben uitgevoerd en gepubliceerd.
Meer lezen over het onderzoek
Daarin keken we hoe buurtbewoners de periode maart 2020 – oktober 2021 beleefd hebben, de tijd van de lockdowns en de coronapandemie.|

In twee rondes hebben we met een aantal wijkadviseurs en gezondheidsadviseurs van de gemeente Utrecht, medewerkers van Bo-ex, sociaal makelaars van Stichting Dock en jongerenwerkers van Stichting JoU goede gesprekken gevoerd. We bespraken waar ons verhaal haakte en waar het herkenning of vragen opleverde voor de eigen werkpraktijk.
We waren erg blij met het enthousiasme waarmee het onderzoek door de deelnemers werd ontvangen. Iemand zei: wat prachtig dat jullie zo dichtbij en heel precies hebben kunnen kijken en de tijd hebben genomen dit te doen. Als je van een afstand kijkt , mis je soms net de essentie en kun je zo in het oude blijven hangen.

We spraken over de betekenis van plekken in de wijk waar mensen tijdens de lockdowns nog naartoe konden; de sluiting van de wijkbureaus en toch deels de openstelling om vindbaar te blijven voor buurtbewoners. De sluiting van het kantoortje van de wooncorporatie in de wijk en hoe deze plek voor bewoners van een heel andere betekenis bleek dan zij dachten.
Ook spraken we over de waarde van het vanaf de straat werken en wat je mist als dat niet kan of mag vanuit je organisatie. Jongerenwerk en de sociaal makelaars voelden veel herkenning en steun bij ons verhaal. Zij kregen hierdoor nog meer motivatie om vanaf de straat te (blijven) werken.

We merkten dat de verhalen en analyses uit het onderzoek uitnodigden tot reflectie, spiegelen naar de eigen werkpraktijk en nieuwsgierig maakten naar onze manier van werken.
Deze ontmoetingen en gesprekken smaken zeker naar meer!

Jaarverslag 2021 online

Net als vorig jaar delen we graag met u ons jaarverslag.
We kijken terug naar wat we vorig jaar tegenkwamen, wat ons raakte en wat terugkerende thema’s waren in het leven van buurtbewoners.
Het jaarbericht is iets korter dan anders. In september verschijnt de verzameling verhalen die we altijd optekenen. 
U kunt het jaarverslag lezen door  HIER te klikken.

Als u liever een papieren verslag heeft, sturen we u dat graag toe. Laat het ons weten via mail of telefoon en het komt in uw brievenbus. Ook als u vragen heeft of door wilt praten gaan we graag met u in gesprek. U kunt ons bellen op 06-13068230 of mailen met Erica Euving via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl .

namens het bestuur van Stichting Buurtpastoraat Utrecht,
Ineke Loomans, voorzitter 

In memoriam René Grotenhuis

Op 8 december is René Grotenhuis overleden; bestuurslid van Stichting Buurtpastoraat Utrecht sinds najaar 2018.
Wij zijn zo verdrietig, dat hij niet meer bij ons is.
Voor sommige mensen kun je niet anders dan respect hebben. René was zo iemand.
Sinds de zomer wist hij dat hij slokdarmkanker had, maar op dinsdag 30 november (drie weken geleden) nam hij nog deel aan onze bestuursvergadering. Kort daarna zou hij geopereerd worden. Hij was monter en scherp. Hij wist dat de operatie die hij moest ondergaan zwaar was, maar leek vol vertrouwen in een goede afloop.
In het bestuur was hij een goede luisteraar en een analyticus; je kon aan alles merken dat hij veel kennis en bestuurservaring had. Hij had een weloverwogen en duidelijke mening. Een erudiet persoon met een warme persoonlijkheid. Integer en discreet. René was bescheiden aanwezig en luisterde altijd eerst aandachtig naar wat anderen te zeggen hadden, om dan met een weloverwogen reactie te komen. Hij liet zich niet het hoofd op hol brengen en had vermogen tot onderscheid – daarbij denkend in lijnen en zich afvragend wat bij wie hoort.

Lieve René, we zullen je missen in al je warmte en wijsheid. Dank je wel voor je bijdrage aan het Buurtpastoraat.

Rust in Vrede.


Terugblik van bewoners op het afgelopen jaar

Stichting Buurtpastoraat is in samenwerking met professor Andries Baart en oud-collega Monique de Bree gestart met een narratief onderzoek dat zich richt op de vraag hoe buurtbewoners het voorbije (corona)jaar hebben beleefd.
De pastores hebben de afgelopen tijd enkele diepte-interviews afgenomen die we zorgvuldig met elkaar analyseren en waarbij we bespreken wat de input uit de interviews ons te zeggen heeft voor ons werk. Het is erg leerzaam om zo met elkaar aan de slag te zijn. Fonds Franciscus heeft bijgedragen aan de financiering van dit project. De komende tijd gaan we door met de interviews en analyses. In november hopen we het onderzoek af te ronden en de conclusies met u, de buurtbewoners en andere belangstellenden te delen

Nieuwe penningmeester gezocht

Buurtpastoraat Utrecht zoekt penningmeester
Wil je als vrijwilliger meewerken aan een organisatie die zich kenmerkt door trouwe aandacht en liefdevolle zorg voor met name kwetsbare mensen in Utrecht? En kennen cijfers weinig geheimen voor je? Dan hopen we met jou kennis te maken als onze nieuwe penningmeester.

Stichting Buurtpastoraat Utrecht is een ANBI-erkende stichting, werkzaam op het snijvlak van kerk en samenleving. Het Buurtpastoraat heeft wortels in de Rooms-Katholieke Kerk en heeft brede steun bij veel kerken in Utrecht. Het Evangelie vormt voor ons een inspiratiebron. Het is een kleine organisatie waarbij veel in gezamenlijkheid wordt gedaan. Vijf buurtpastores zijn verbonden aan verschillende buurten van Utrecht. Een directeur zorgt voor de algehele leiding en is het scharnierpunt tussen buurtpastores en bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden en een vrijwilliger die notuleert. De begroting is rond de drie ton.

Het gaat ons bij het Buurtpastoraat om het goede leven te zoeken met mensen, zowel in hun persoonlijk leven als in de buurtsamenleving. We sluiten bij mensen aan. Bij wat kapot is in hun leven, bij wat pijn doet en almaar niet wil lukken. Maar ook bij het goede, wat te vieren valt, de krachten en talenten die we ontdekken. Vijf deeltijd buurtpastores zijn zo op het héle leven gericht.. We werken vanuit de presentiebenadering. Buurtbewoners en het buurtleven bepalen onze agenda

De pastores zijn hoogopgeleide professionals die met een grote mate van zelfstandigheid hun werk doen. Op www.buurtpastoraatutrecht.nl staan verhalen over ons werk. Ook de jaarverslagen zijn daar te vinden.

Wat doet de penningmeester?
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Concreet houdt dit het volgende in: de penningmeester

  • is lid van het bestuur en doet mee aan de besluitvorming in de bestuursvergadering.
  • zorgt jaarlijks voor een begroting en jaarrekening die wordt goedgekeurd in de bestuursvergadering.
  • zorgt ervoor dat de betalingen die nodig zijn ook daadwerkelijk worden gedaan.
  • waakt over de te ontvangen gelden en signaleert wanneer dat nodig is.
  • denkt mee over het verkrijgen van gelden van donoren als inkomsten voor de stichting.
  • zorgt voor tussentijdse financiële rapportages en presenteert deze in de bestuursvergadering.
  • heeft zitting in de financiële commissie ter voorbereiding van te nemen besluiten in de bestuursvergadering.
  • heeft contact met de salarisadministratie
  • heeft contact met de accountant over de controle van de jaarrekening.

Verwachte tijdsinvestering
Ongeveer acht bestuursvergaderingen van 2,5 uur (’s avonds)
Een jaarlijkse ‘heidag’ met alle betrokkenen.
Af en toe overleg met de directeur.
Financiële zaken ongeveer 10 uur per maand.

Profiel
De penningmeester die wij zoeken, heeft relevante ervaring met het voeren van financieel beleid, bij voorkeur in een vergelijkbare situatie waarin de inkomsten ieder jaar opnieuw onzeker zijn. Het is een functie op basis van vrijwilligheid. Affiniteit met de doelstelling van de stichting is een voorwaarde. Wil je meer weten of doorpraten? Kijk op www.buurtpastoraatutrecht.nl en/of neem contact op met directeur Erica Euving via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl of 06-13068230. Bij haar kun je ook je belangstelling aangeven, liefst voor 20 oktober. Daarna gaan we in gesprek en volgt een kennismakingsperiode over en weer.

Wat is presentie voor jou?

Wat is presentie voor jou?

 Verschillende mensen vragen we op te schrijven wat presentie voor hen betekent en hoe zij het beleven. Rutger van Breemen, buurtpastor Eerste Daalsedijkbuurt, bijt het spits af.

“Voor mij is presentie een manier van werken, maar niet een ingestudeerd kunstje: het is ook een manier van zijn. Presentie is een werkwijze van mensen tegemoet treden: open, geïnteresseerd, trouw, beschikbaar. Bereid je te laten zien.
Ik weet van tevoren niet precies wat me te doen staat, maar dat hoor ik gaandeweg van de ander. Hij bepaalt wie of wat ik voor hem ben, wat ik kan betekenen en wat me te doen staat. Dat vergt uithoudingsvermogen en aanhoren – geduldig en nieuwsgierig. Zorgvuldig, onderzoekend en speurend op weg gaan met iemand en daarin en daarna samen optrekken. Dat samen optrekken kan een flinke wandeling zijn, waarbij een relatie ontstaat en groeit.
De grootste vrucht van deze werkwijze is voor mij, dat de ander zich gezien, gehoord en verstaan voelt. Hij is geen nummer. Hij is niet zijn probleem, maar hij is de gehele mens die hij is, met zijn rafelrandjes en in al zijn glans.
Wij buurtpastors gaan niet aan de slag met een probleem, maar we gaan op weg met een mens – een persoon in zijn volheid, met alles wat hem bezighoudt, ongeacht wie of wat hij is. Het doet recht aan zijn integrale menselijke waardigheid die hem door God gegeven is.”

N.B. Waar ‘hij’ staat, kan natuurlijk ook ‘zij’ gelezen worden.