Vacature Directeur Buurtpastoraat Utrecht

Binnen de Stichting Buurtpastoraat Utrecht is de functie van directeur vacant. Het bestuur komt op korte termijn graag in contact met mensen die enthousiast zijn deze open plek in te vullen.   Directeur Stichting Buurtpastoraat Utrecht   Stichting Buurtpastoraat Utrecht  Sinds het begin van de jaren ’90 is het  Buurtpastoraat in Utrecht actief. Vanuit het […]

Continue reading

Twee vacatures Buurtpastor

De Stichting Buurtpastoraat Utrecht zoekt voor haar team   Twee Buurtpastores voor de Eerste Daalse dijk (20 Uur) voor de Rivierenwijk (24 uur) Het buurtpastoraat wil pastorale nabijheid bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Vanuit de werkwijze van de presentie gaat de buurtpastor een relatie aan met buurtbewoners en bouwt van daaruit het pastoraat op. Het […]

Continue reading

Stichting Buurtpastoraat terug op ‘oude honk’

Sinds 1 januari is buro en postadres van de Stichting Buurtpastoraat weer gehuisvest op Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht. De afgelopen paar jaar vond de Stichting  samen met de Evangelische Universiteits Gemeente (EUG) onderdak in het pand van voormalig Meisjesstad van de Augustinessen van Sint Monica aan de Oude Gracht in Utrecht. Nu de zusters […]

Continue reading

Monique de Bree neemt afscheid van buurt en Stichting Buurtpastoraat

Eind augustus heeft Monique met een gezellige middag in de speeltuin ‘De Duizendpoot’ afscheid genomen van ‘haar’ buurt, de 1e Daalsedijkbuurt. Met ingang van 1 oktober eindigt ook haar dienstverband bij de Stichting Buurtpastoraat. De gevolgen van de ziekteperiodes die zij doormaakte, maken een terugkeer in het buurtwerk niet haalbaar. Monique de Bree is 27 jaar […]

Continue reading

Directeur Buurtpastoraat legt taken neer

Door niet te voorziene omstandigheden heeft de directeur Buurtpastoraat besloten om met ingang van 1 oktober haar taken neer te leggen. Het bestuur zegt haar dank voor haar inzet en de zaken die ze in korte tijd bereikt heeft. Het bestuur beraadt zich, in contact met het team van pastores, op het vervolg.

Continue reading

Buurtpastor Heleen Heidinga in Straatnieuws

Straatnieuws, de Utrechtse daklozenkrant, bracht in het eind-septembernummer ( jaargang 26-13) een interview met Buurtpastor Heleen Heidinga. Redacteur  Frank Dries zocht Heleen op in de speeltuin waar volgens Heleen een afspiegeling te vinden is van de sfeer en de mores van de buurt. Op basis van de vertrouwensband die zij met mensen in de buurt […]

Continue reading

Kennismaken met directeur Henny van Hensbergen

  Present werken als directeur met een pastoraal team en een bestuur dat gepokt en gemazeld is in de presentiebenadering lijkt me leuk en spannend. Prettig om te werken voor en met het team dat ik uit de boeken, tijdschriften en columns ken en waardoor ik ben geïnspireerd.. Zo’n jaar of tien geleden raakte de […]

Continue reading

René Grotenhuis lid bestuur Buurtpastoraat

Na een verkenningsperiode van enkele maanden heeft drs. René Grotenhuis erin toegestemd deel uit te gaan maken van het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht. Het bestuur heeft hem inmiddels benoemd. René Grotenhuis is theoloog en is in zijn werkzame leven actief geweest als directeur bij zorgorganisaties en van de katholieke hulporganisatie Cordaid.

Continue reading

Aanstelling buurtpastor Sietske Nieboer verlengd

Met ingang van 1 juni wordt de aanstelling van buurtpastor Sietske Nieboer voor opnieuw een jaar verlengd. In juni 2018 startte zij een exposure in Rivierenwijk en na het afscheid van Titus Schlatmann van Rivierenwijk in september heeft Sietske hem opgevolgd en haar contacten uitgebouwd.

Continue reading

Jaarverslag 2018

Bij de meeste contacten zal het jaarverslag 2018 inmiddels al wel zijn aangekomen. In de eerste dagen van mei ging het gloednieuwe jaarverslag op de post. De drukuitgave omvat naast het zakelijk verslag ook de verhalen waarin de buurtpastores voorbeelden uit de praktijk van hun werk delen. In de webversie worden deze delen niet gepubliceerd […]

Continue reading