Maak kennis met Erica Euving

door Erica Euving

Wat fijn om weer in Utrecht te mogen werken en me te mogen inzetten voor dit bijzondere werk. Het Buurtpastoraat heb ik tot voor kort van een afstand meegemaakt. Via verhalen van de pastores op diaconale bijeenkomsten en als collega-organisatie in de stad. Ik kijk ernaar uit het beter te leren kennen.

Nu, in deze bijzondere tijd van afstand houden, dompel ik me onder in het werk van de aandacht en nabijheid. En dat schuurt. Hoe geven we als Buurtpastoraat de zo gewenste nabijheid vorm terwijl we lijfelijk afstand moeten houden?  Dat is ervaren, zoeken, uitproberen reflecteren en leren. Gelukkig is die benadering het Buurtpastoraat niet vreemd. Ik zal de komende periode in elk geval veel lezen en digitale gesprekken voeren.

Recent werkte ik bij Stem in de Stad in Haarlem, een inloophuis en diaconaal maatschappelijk centrum  werkend vanuit de presentiebenadering. Het is in dezelfde tijd ontstaan als het Buurtpastoraat. Daarvoor was ik verbonden aan Present Utrecht, een lokale vrijwilligersorganisatie die mensen aan elkaar verbindt om elkaar tot hulp te zijn. Mijn rol was vaak die van trekker, manager of beleidsmedewerker.
Ik heb altijd gewerkt in organisaties waarvoor gecollecteerd wordt. Mensen vinden het werk of doel belangrijk en geven hun geld en tijd om dat mogelijk te maken. En ik mag dan meehelpen om het werk te organiseren. Dat voelt als een verantwoordelijkheid. En tegelijk als een gedragen worden door velen. Het stemt dankbaar.

Afgezien van drie jaar elders, woon ik al 35 jaar in Utrecht. De stad heb ik sinds mijn studententijd zien veranderen. Soms ten goede en soms verlies ik iets.
Blossom030 is nu al 10 jaar mijn spirituele thuis. Een netwerk/community van creatieve mensen die vanuit de christelijke inspiratie zich aan elkaar en hun leefomgeving verbinden met het oog op de bloei van de stad. We vieren, maken en organiseren samen. Er is een verbinding met de Protestantse Gemeente Utrecht.

Ik kijk uit naar de kennismaking en samenwerking met u, met mensen, organisaties en het werk. Als er iets is dat u als lezer van de Nieuwsbrief aan me kwijt wilt, mee wilt geven of iets anders wilt bespreken: graag. Voorlopig gaat dat het beste per telefoon (06 13 06 82 30)
of mail (e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl).

Drs. Erica Euving nieuwe directeur Buurtpastoraat Utrecht

Het Buurtpastoraat Utrecht heeft een nieuwe directeur. Het bestuur van de Stichting heeft met ingang van 1 april 2020 drs Erica Euving in deze functie benoemd. Het bestuur is zeer verheugd dat mevrouw Euving het directeurschap direct op kan pakken. Het overdragen en inwerken vraagt vanwege de coronacrisis-beperkingen wel wat creativiteit. Team en bestuur zien uit naar de samenwerking, hebben daar veel vertrouwen en verwelkomen Erica van harte in ons midden.

Jaarverslag 2019 verschenen en verstuurd

Enkele dagen geleden is het  jaarverslag 2019 verschenen en op de post gedaan naar onze relaties. De drukuitgave omvat naast het zakelijk verslag ook de verhalen waarin de buurtpastores voorbeelden uit de praktijk van hun werk delen. In de webversie worden deze delen niet gepubliceerd om de privacy van de contacten zo optimaal mogelijk te beschermen. Een drukexemplaar kan aangevraagd worden info@buurtpastoraatutrecht.nl

 

Twee vacatures Buurtpastor

De Stichting Buurtpastoraat Utrecht zoekt voor haar team 

 Twee Buurtpastores

 • voor de Eerste Daalse dijk (20 Uur)

 • voor de Rivierenwijk (24 uur)

Het buurtpastoraat wil pastorale nabijheid bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Vanuit de werkwijze van de presentie gaat de buurtpastor een relatie aan met buurtbewoners en bouwt van daaruit het pastoraat op. Het is werk waarbij je veel kunt betekenen voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Het werk wordt hogelijk gewaardeerd door gemeente en verschillende fondsen die het werk van het buurtpastoraat financieel mogelijk maken.

Wij zoeken mensen 

 • met kennis van en ervaring met werken volgens de presentiebenadering in een buurt en in staat tot het aangaan van relaties met (de meest) kwetsbare buurtbewoners
 • met een pastoraal/theologische opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau, die zich thuis voelen in een oecumenische setting en zijn/haar geloof op het evangelie geïnspireerd met gevoel, verstand en in gedrag vorm en inhoud kunnen geven.
 • Die openstaan voor consultatie van collega-buurtpastores, feedback vragen en geven en ontwikkelingsbereid zijn
 • Die bereid en in staat zijn tot samenwerking met andere organisaties in het sociaal domein.

Wij bieden:

 • veel zelfstandigheid in een organisatie met korte lijnen
 • arbeidsvoorwaarden conform de Rechtspositieregeling Pastoraal Werk(st)ers in de RK-Kerk en salarisschaal 10 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • goede begeleiding in de inwerkperiode door een collega uit het team
 • De vacature in de Eerste Daalse Dijk betreft een aanstelling voorlopig voor één jaar
 • De vacature in de Rivierenwijk is in eerste instantie voor ziektevervanging maar met een reëel vooruitzicht op een vervolg.

Stuur uw sollicitatie met CV voor 24 februari aan rene.grotenhuis@planet.nl. Voor eventuele vragen kunt u met hem bellen op 06-20433341.

 

Stichting Buurtpastoraat terug op ‘oude honk’

Sinds 1 januari is buro en postadres van de Stichting Buurtpastoraat weer gehuisvest op Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht. De afgelopen paar jaar vond de Stichting  samen met de Evangelische Universiteits Gemeente (EUG) onderdak in het pand van voormalig Meisjesstad van de Augustinessen van Sint Monica aan de Oude Gracht in Utrecht. Nu de zusters dit pand hebben afgestoten zijn EUG en Stichting Buurtpastoraat verhuisd naar het kerkcentrum Nicolaas-Monica. Buurtpastoraat is daramee terug op de plek waar het vele jaren vertoefde.

Buurtpastor Heleen Heidinga in Straatnieuws

Straatnieuws, de Utrechtse daklozenkrant, bracht in het eind-septembernummer ( jaargang 26-13) een interview met Buurtpastor Heleen Heidinga. Redacteur  Frank Dries zocht Heleen op in de speeltuin waar volgens Heleen een afspiegeling te vinden is van de sfeer en de mores van de buurt. Op basis van de vertrouwensband die zij met mensen in de buurt heeft opgebouwd kan ze er met hen zijn. De buurtpastor is geen hulpverlener.  straatn-Heidinga-2

 

René Grotenhuis lid bestuur Buurtpastoraat

Na een verkenningsperiode van enkele maanden heeft drs. René Grotenhuis erin toegestemd deel uit te gaan maken van het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht. Het bestuur heeft hem inmiddels benoemd. René Grotenhuis is theoloog en is in zijn werkzame leven actief geweest als directeur bij zorgorganisaties en van de katholieke hulporganisatie Cordaid.

Aanstelling buurtpastor Sietske Nieboer verlengd

Met ingang van 1 juni wordt de aanstelling van buurtpastor Sietske Nieboer voor opnieuw een jaar verlengd. In juni 2018 startte zij een exposure in Rivierenwijk en na het afscheid van Titus Schlatmann van Rivierenwijk in september heeft Sietske hem opgevolgd en haar contacten uitgebouwd.

Jaarverslag 2018

Bij de meeste contacten zal het jaarverslag 2018 inmiddels al wel zijn aangekomen. In de eerste dagen van mei ging het gloednieuwe jaarverslag op de post. De drukuitgave omvat naast het zakelijk verslag ook de verhalen waarin de buurtpastores voorbeelden uit de praktijk van hun werk delen. In de webversie worden deze delen niet gepubliceerd om de privacy van de contacten zo optimaal mogelijk te beschermen. Een drukexemplaar kan aangevraagd worden info@buurtpastoraatutrecht.nl

Buurtpastor Titus Schlatmann koninklijk geëerd

Een grote verrassing voor buurtpastor Titus Schlatmann. Op vrijdag 26 april werd hij deelgenoot gemaakt van de lintjesregen die over het lang ging. Uit handen van burgemeester Jan van Zanen ontving Titus in de Stadsschouwburg te midden van andere gelauwerde Utrechters een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten in het werk als buurtpastor in Rivierenwijk. De stichting achter het buurthuis in zelfbeheer was de initiatiefnemer tot dit eerbetoon