Even voorstellen: Ineke Loomans, nieuwe voorzitter

Vanaf 1 november 2020 heb ik de voorzittershamer virtueel overgedragen gekregen van Gérard Martens. Het buurtpastoraat heb ik in mijn hart gesloten. Het werk dat onze pastores doen is zo belangrijk en zinvol dat ik graag mijn bijdrage wil leveren om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. In de komende jaren wil ik er graag mede voor zorgen dat het werk bekend wordt bij een groter publiek en dat instanties overtuigd zijn van het belang van het buurtpastoraat. Het is belangrijk om het bestaansrecht solide te houden.
Ik ben zelf moeder van drie volwassen zoons en woon nu 27 jaar in Utrecht. Eerder heb ik het werk van de pastores meegemaakt toen ik schoolmaatschappelijk werkster was. Dat was in de periode van 1997- 2005. Daarna heb ik elf jaar een eigen bedrijf gehad in het overblijven op basisscholen en de laatste drie jaar ben ik werkzaam als afdelingsmanager in het MBO. Eerst in Brielle en nu bij ROCMN afdeling Handel. Een hele leuke baan!
Wie weet komen we elkaar snel een keer tegen!

Ineke Looman

Afscheid van voorzitter Gérard Martens

De termijn van Gérard Martens, die twaalf jaar lang bestuurslid was, zat erop. Er was niets aan te doen, na drie maal vier jaar komt er een wissel en afscheid volgens de statuten. Gérard heeft zich met hart en ziel ingezet voor het buurtpastoraat. Hij hechtte aan de verbinding van het Buurtpastoraat met de katholieke parochies in de stad. Voor het Buurtpastoraat dat is ontstaan binnen het dekenaat Utrecht, vervolgens los daarvan werkend, vond Gérard het vasthouden van die band tussen beide belangrijk. En die band betekende ook voeding voor het werk van het pastorale team.
Als voorzitter heeft hij zich ook hard gemaakt om de band met de gemeente Utrecht te versterken.  Altijd wist hij de waarde van het werk van het buurtpastoraat voor wijkbewoners goed te verwoorden.  Hij zal worden opgevolgd door Ineke Loomans. Zij zat al in het bestuur en neemt nu de taak van voorzitter over.
Heel erg bedankt Gérard voor al je inzet en betrokkenheid! En zodra het kan nemen we op passende wijze afscheid.

Marianne Kling zwaait af

Met de  vergadering van de ‘Pechpot-commissie’ van het Buurtpastoraat Utrecht op woensdag 16 september zette Marianne Kling een punt achter haar jaren en jarenlange betrokkenheid als vrijwilliger bij de Stichting. Naast de pechpot bood zij haar grote inzet in secretariële taken. Zij verzorgde de post en beheerde het papieren archief. Zij ondersteunde  in de afgelopen jaren achtereenvolgens bestuurscommissie, de ambtelijk secretaris en de directeur. Het bestuur is Marianne heel dankbaar voor vele uren, grote betrokkenheid en hartelijke omgang met pastores en bestuur.

Bestuur zoekt versterking

Het bestuur van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht is op zoek naar twee nieuwe leden om zijn gelederen te versterken. De statuten bepalen dat bestuursleden een termijn van drie jaar maximaal driemaal mogen vervullen. Daarom zal de huidige voorzitter Gérard Martens binnenkort zijn functie neerleggen. Ook een vorig jaar vrijgekomen ‘stoel’ moet nog opnieuw bezet worden. Gesprekken met geïnteresseerde personen zijn gestart– tips zijn welkom.

Nieuwe buurtpastor Rivierenwijk

Met ingang van 1 september heeft het bestuur een nieuwe buurtpastor aan kunnen stellen voor Rivierenwijk. Robin de Jong gaat beginnen met een exposureperiode en contacten opbouwen in de wijk. Hij vult de plek in die was ontstaan door het vertrek van Sytske Nieboer. Op de eerste dag van zijn aanstelling werd Robin in een teamvergadering door collega’s en directeur ontvangen. Hij ontving van ieder een klein voor het werk behulpzaam presentje

Even voorstellen: Robin de Jong, nieuwe buurtpastor voor Rivierenwijk

Robin de Jong is sinds 1 september 2020 de kersverse nieuwe buurtpastor voor Rivierenwijk. Hij stelt zichzelf graag even voor.

Met gezonde spanning begin ik aan deze nieuwe uitdaging. Ik heb er vooral veel zin in. En ik ben ontzettend benieuwd naar de buurt en haar bewoners.
Als geboren en getogen ‘Utregter’ kwam ik als kind eind jaren negentig al in Rivierenwijk bij vriendjes over de vloer. Ik herinner mij een gezellige buurt waar bewoners buiten op straat met elkaar liepen te ‘kwekken’ en waar ik in de zomer van 2000 het EK voetbal op groot scherm heb gekeken. Andere kinderen en ouders schoven ook aan en voor je het wist zat je met 20 man in de achtertuin.

Ik ben opgegroeid in de binnenstad, waar ik 18 jaar heb gewoond alvorens ik op kamers ging in o.a. Zuilen en de Staatsliedenbuurt. Nu woon ik met mijn vrouw en zoontje van 2 jaar in Overvecht, waar ik het erg naar mijn zin heb. Als student heb ik een HBO opleiding gedaan in theologie en later ook mijn master behaald. Als puber had ik al een bijzondere interesse voor alles wat met religie, mensen en geschiedenis te maken had. Op de opleiding werd die interesse nog groter en merkte ik dat ik er ook mijn werk van wilde maken. Een kerkelijke opvoeding heb ik niet gehad. Mijn ouders waren twee vrijgevochten hippies die met de kerk niet bekend waren. De keuze om mij echt te gaan verbinden met geloof en kerk heb ik gemaakt toen ik al in de twintig was. Ik zie mijzelf als een eigentijdse christen die zelf invulling probeert te geven aan zijn geloof, en dat met een flinke dosis humor en relativisme doet. Ik ervaar God in mijn leven daar waar relatie en creatie bij elkaar komen. Hij is een verbinder met een alternatief verhaal, een verhaal waarin we de wereld mogen proeven vanuit liefde en vergeving.

Vijf jaar geleden ben ik aan de slag gegaan bij SteK, stichting Stad en Kerk in Den Haag. Daar heb ik ervaring opgebouwd als diaconaal opbouwwerker, projectcoördinator en jongerenwerker. In twee Haagse wijken heb ik maatschappelijke projecten en sociale netwerken opgebouwd die mens, buurt en kerk meer met elkaar in verbinding brachten. En nu sinds september 2020 dus een nieuwe uitdaging als buurtpastor bij Stichting Buurtpastoraat. Ook ben ik per 1 september 2020 ook aan de slag gegaan als mede-coördinator van het Stiltecentrum in winkelcentrum Hoog Catharijne.

In de komende tijd ga ik steeds meer leren over wat het betekent om in Rivierenwijk buurtpastor te zijn. Dat begint met een periode van exposure: simpelweg wandelingen maken door de wijk en je ogen en oren de kost geven. Wat je meemaakt vormt een soort raamwerk van hoe je naar de wijk en bewoners gaat kijken en hoe je jezelf beschikbaar stelt.

Ik denk dat één van mijn sterkste kwaliteiten als buurtpastor zal zijn om mensen zonder verhaal weer verhaal te geven. Mensen die stil zijn komen te staan, weer in beweging te laten komen. Natuurlijk lukt dat niet altijd en vraagt het werk ook veel geduld. Wat je zaait duurt soms maanden of jaren om te oogsten. Maar ik ben er wel van overtuigd dat in ieder mens kracht aangesproken kan worden, dat iedereen ballast en littekens met zich mee draagt, maar evengoed hoop en lef. Zolang je maar in mensen durft te investeren en onbevooroordeeld met mensen omgaat. En Gods Geest een beetje met je meewaait.

Maak kennis met Erica Euving

door Erica Euving

Wat fijn om weer in Utrecht te mogen werken en me te mogen inzetten voor dit bijzondere werk. Het Buurtpastoraat heb ik tot voor kort van een afstand meegemaakt. Via verhalen van de pastores op diaconale bijeenkomsten en als collega-organisatie in de stad. Ik kijk ernaar uit het beter te leren kennen.

Nu, in deze bijzondere tijd van afstand houden, dompel ik me onder in het werk van de aandacht en nabijheid. En dat schuurt. Hoe geven we als Buurtpastoraat de zo gewenste nabijheid vorm terwijl we lijfelijk afstand moeten houden?  Dat is ervaren, zoeken, uitproberen reflecteren en leren. Gelukkig is die benadering het Buurtpastoraat niet vreemd. Ik zal de komende periode in elk geval veel lezen en digitale gesprekken voeren.

Recent werkte ik bij Stem in de Stad in Haarlem, een inloophuis en diaconaal maatschappelijk centrum  werkend vanuit de presentiebenadering. Het is in dezelfde tijd ontstaan als het Buurtpastoraat. Daarvoor was ik verbonden aan Present Utrecht, een lokale vrijwilligersorganisatie die mensen aan elkaar verbindt om elkaar tot hulp te zijn. Mijn rol was vaak die van trekker, manager of beleidsmedewerker.
Ik heb altijd gewerkt in organisaties waarvoor gecollecteerd wordt. Mensen vinden het werk of doel belangrijk en geven hun geld en tijd om dat mogelijk te maken. En ik mag dan meehelpen om het werk te organiseren. Dat voelt als een verantwoordelijkheid. En tegelijk als een gedragen worden door velen. Het stemt dankbaar.

Afgezien van drie jaar elders, woon ik al 35 jaar in Utrecht. De stad heb ik sinds mijn studententijd zien veranderen. Soms ten goede en soms verlies ik iets.
Blossom030 is nu al 10 jaar mijn spirituele thuis. Een netwerk/community van creatieve mensen die vanuit de christelijke inspiratie zich aan elkaar en hun leefomgeving verbinden met het oog op de bloei van de stad. We vieren, maken en organiseren samen. Er is een verbinding met de Protestantse Gemeente Utrecht.

Ik kijk uit naar de kennismaking en samenwerking met u, met mensen, organisaties en het werk. Als er iets is dat u als lezer van de Nieuwsbrief aan me kwijt wilt, mee wilt geven of iets anders wilt bespreken: graag. Voorlopig gaat dat het beste per telefoon (06 13 06 82 30)
of mail (e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl).

Drs. Erica Euving nieuwe directeur Buurtpastoraat Utrecht

Het Buurtpastoraat Utrecht heeft een nieuwe directeur. Het bestuur van de Stichting heeft met ingang van 1 april 2020 drs Erica Euving in deze functie benoemd. Het bestuur is zeer verheugd dat mevrouw Euving het directeurschap direct op kan pakken. Het overdragen en inwerken vraagt vanwege de coronacrisis-beperkingen wel wat creativiteit. Team en bestuur zien uit naar de samenwerking, hebben daar veel vertrouwen en verwelkomen Erica van harte in ons midden.

Jaarverslag 2019 verschenen en verstuurd

Enkele dagen geleden is het  jaarverslag 2019 verschenen en op de post gedaan naar onze relaties. De drukuitgave omvat naast het zakelijk verslag ook de verhalen waarin de buurtpastores voorbeelden uit de praktijk van hun werk delen. In de webversie worden deze delen niet gepubliceerd om de privacy van de contacten zo optimaal mogelijk te beschermen. Een drukexemplaar kan aangevraagd worden info@buurtpastoraatutrecht.nl

 

Twee vacatures Buurtpastor

De Stichting Buurtpastoraat Utrecht zoekt voor haar team 

 Twee Buurtpastores

 • voor de Eerste Daalse dijk (20 Uur)

 • voor de Rivierenwijk (24 uur)

Het buurtpastoraat wil pastorale nabijheid bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Vanuit de werkwijze van de presentie gaat de buurtpastor een relatie aan met buurtbewoners en bouwt van daaruit het pastoraat op. Het is werk waarbij je veel kunt betekenen voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Het werk wordt hogelijk gewaardeerd door gemeente en verschillende fondsen die het werk van het buurtpastoraat financieel mogelijk maken.

Wij zoeken mensen 

 • met kennis van en ervaring met werken volgens de presentiebenadering in een buurt en in staat tot het aangaan van relaties met (de meest) kwetsbare buurtbewoners
 • met een pastoraal/theologische opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau, die zich thuis voelen in een oecumenische setting en zijn/haar geloof op het evangelie geïnspireerd met gevoel, verstand en in gedrag vorm en inhoud kunnen geven.
 • Die openstaan voor consultatie van collega-buurtpastores, feedback vragen en geven en ontwikkelingsbereid zijn
 • Die bereid en in staat zijn tot samenwerking met andere organisaties in het sociaal domein.

Wij bieden:

 • veel zelfstandigheid in een organisatie met korte lijnen
 • arbeidsvoorwaarden conform de Rechtspositieregeling Pastoraal Werk(st)ers in de RK-Kerk en salarisschaal 10 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • goede begeleiding in de inwerkperiode door een collega uit het team
 • De vacature in de Eerste Daalse Dijk betreft een aanstelling voorlopig voor één jaar
 • De vacature in de Rivierenwijk is in eerste instantie voor ziektevervanging maar met een reëel vooruitzicht op een vervolg.

Stuur uw sollicitatie met CV voor 24 februari 2020 aan rene.grotenhuis@planet.nl. Voor eventuele vragen kunt u met hem bellen op 06-20433341.