Even voorstellen: Ineke Loomans, nieuwe voorzitter

Vanaf 1 november 2020 heb ik de voorzittershamer virtueel overgedragen gekregen van Gérard Martens. Het buurtpastoraat heb ik in mijn hart gesloten. Het werk dat onze pastores doen is zo belangrijk en zinvol dat ik graag mijn bijdrage wil leveren om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. In de komende jaren wil ik er graag mede voor zorgen dat het werk bekend wordt bij een groter publiek en dat instanties overtuigd zijn van het belang van het buurtpastoraat. Het is belangrijk om het bestaansrecht solide te houden.
Ik ben zelf moeder van drie volwassen zoons en woon nu 27 jaar in Utrecht. Eerder heb ik het werk van de pastores meegemaakt toen ik schoolmaatschappelijk werkster was. Dat was in de periode van 1997- 2005. Daarna heb ik elf jaar een eigen bedrijf gehad in het overblijven op basisscholen en de laatste drie jaar ben ik werkzaam als afdelingsmanager in het MBO. Eerst in Brielle en nu bij ROCMN afdeling Handel. Een hele leuke baan!
Wie weet komen we elkaar snel een keer tegen!

Ineke Looman

Afscheid van voorzitter Gérard Martens

De termijn van Gérard Martens, die twaalf jaar lang bestuurslid was, zat erop. Er was niets aan te doen, na drie maal vier jaar komt er een wissel en afscheid volgens de statuten. Gérard heeft zich met hart en ziel ingezet voor het buurtpastoraat. Hij hechtte aan de verbinding van het Buurtpastoraat met de katholieke parochies in de stad. Voor het Buurtpastoraat dat is ontstaan binnen het dekenaat Utrecht, vervolgens los daarvan werkend, vond Gérard het vasthouden van die band tussen beide belangrijk. En die band betekende ook voeding voor het werk van het pastorale team.
Als voorzitter heeft hij zich ook hard gemaakt om de band met de gemeente Utrecht te versterken.  Altijd wist hij de waarde van het werk van het buurtpastoraat voor wijkbewoners goed te verwoorden.  Hij zal worden opgevolgd door Ineke Loomans. Zij zat al in het bestuur en neemt nu de taak van voorzitter over.
Heel erg bedankt Gérard voor al je inzet en betrokkenheid! En zodra het kan nemen we op passende wijze afscheid.