Skip to content

Afscheid Robin de Jong

Afscheid
Robin de Jong, buurtpastor in de Rivierwijk, heeft in april afscheid genomen van de bewoners, de buurt en het Buurtpastoraat.
Hij is begonnen in een bijzondere tijd, toen er beperkingen waren in evenementen en strakke richtlijnen rond ontmoetingen.
Dat heeft hem gelukkig niet gehinderd om met een aantal bewoners een goede band op te bouwen.  Bij sommige buurtbewoners kwam hij regelmatig thuis. Ook was hij te vinden in buurthuis de Nieuwe Jutter, bij de Voedselbank, Café Kobus of de speeltuinen in de wijk.
Zeker na de coronaperiode en er weer volop contacten konden zijn bezocht Robin met regelmaat bewoners thuis.  Ze werden gezien en gehoord.
Robin heeft een oog voor detail en beeld en kon prachtige foto’s maken die in de afgelopen twee verhalenbundels zijn gebruikt.
We wensen Robin heel veel succes, plezier en wijsheid bij zijn volgende stappen en hele veel dank voor je inzet en inbreng Robin!

In de woorden van Robin zelf:
Ik heb in de afgelopen 2,5 jaar een hele bijzondere functie bij Stichting Buurtpastoraat mogen beoefenen.
De functie daagt uit om bewoners uit de stad op een heel andere wijze te leren kennen. Namelijk als je directe naaste, als iemand die het toelaat een vertrouwensband met je op te bouwen. Je leeft met iemand mee, en leert wat er steeds voor diegene op het spel staat, wat telt, wat nodig is. Je probeert met elkaar stapjes te maken. Ik kijk terug op het goede contact met aantal bijzondere bewoners uit Rivierenwijk. Deze mensen zullen mij nog lang bijblijven. Ik heb ook veel over mijzelf en mijn functioneren als professional geleerd bij het Buurtpastoraat. Ik heb veel stapjes gemaakt in het ontwikkelen van mijzelf als buurtpastor. Al die bagage neem ik mee naar een volgende uitdaging. Ik wil mij breed gaan oriënteren om alle mogelijkheden even open te houden, maar door deze en eerdere ervaringen ligt mijn hart wel bij het pastoraat. Ik wens iedereen betrokken bij het Buurtpastoraat het beste toe en een goede toekomst! 

Categorieën

Archief