Skip to content

jaarverslag 2020

Enige tijd geleden is het  jaarverslag 2020 verschenen en op de post gedaan naar onze relaties. Het is een weerslag van een jaar waarin het voor iedereen aanpassen was aan de gewijzigde omstandigheden. De impact van Corona was groot. Daarover schreven we al eerder.
De drukuitgave heeft naast het zakelijk verslag ook de verhalen waarin de buurtpastores voorbeelden uit de praktijk van hun werk delen. In de webversie worden deze delen niet gepubliceerd om de privacy van de contacten zo optimaal mogelijk te beschermen. Een drukexemplaar kan aangevraagd worden info@buurtpastoraatutrecht.nl

Categorieën

Archief