Skip to content

Kwartiermaker

In de nieuwsbrief van juli 2023 deelden wij u mee dat er een nieuw bestuur is aangetreden bij het Buurtpastoraat Utrecht. 

Het nieuwe bestuur ziet het optimaal en tegelijkertijd kritisch ondersteunen van de buurtpastores in hun werk als zijn voornaamste taak. Dat gegeven vraagt om een herbezinning op en een nieuwe vormgeving van de onderlinge verhoudingen tussen bestuur, leidinggevende en buurtpastores. Bij deze nieuwe onderlinge verhoudingen blijft ‘presentie’ van het bestuur voorop staan: het bestuur wil ‘nabij’ zijn, bereikbaar en beschikbaar voor alle situaties waarin dit nodig is en verwacht wordt. 

Om die herbezinning en vormgeving verantwoord te doen, gaan wij een kwartiermaker annex interim-leidinggevende aanstellen voor enkele maanden. Klik hieronder om de profielschets voor deze persoon te lezen. 

20230904 Functieomschrijving en profiel kwartiermaker annex interim leidinggevende

Categorieën

Archief