Skip to content

Maak kennis met Erica Euving

door Erica Euving

Wat fijn om weer in Utrecht te mogen werken en me te mogen inzetten voor dit bijzondere werk. Het Buurtpastoraat heb ik tot voor kort van een afstand meegemaakt. Via verhalen van de pastores op diaconale bijeenkomsten en als collega-organisatie in de stad. Ik kijk ernaar uit het beter te leren kennen.

Nu, in deze bijzondere tijd van afstand houden, dompel ik me onder in het werk van de aandacht en nabijheid. En dat schuurt. Hoe geven we als Buurtpastoraat de zo gewenste nabijheid vorm terwijl we lijfelijk afstand moeten houden?  Dat is ervaren, zoeken, uitproberen reflecteren en leren. Gelukkig is die benadering het Buurtpastoraat niet vreemd. Ik zal de komende periode in elk geval veel lezen en digitale gesprekken voeren.

Recent werkte ik bij Stem in de Stad in Haarlem, een inloophuis en diaconaal maatschappelijk centrum  werkend vanuit de presentiebenadering. Het is in dezelfde tijd ontstaan als het Buurtpastoraat. Daarvoor was ik verbonden aan Present Utrecht, een lokale vrijwilligersorganisatie die mensen aan elkaar verbindt om elkaar tot hulp te zijn. Mijn rol was vaak die van trekker, manager of beleidsmedewerker.
Ik heb altijd gewerkt in organisaties waarvoor gecollecteerd wordt. Mensen vinden het werk of doel belangrijk en geven hun geld en tijd om dat mogelijk te maken. En ik mag dan meehelpen om het werk te organiseren. Dat voelt als een verantwoordelijkheid. En tegelijk als een gedragen worden door velen. Het stemt dankbaar.

Afgezien van drie jaar elders, woon ik al 35 jaar in Utrecht. De stad heb ik sinds mijn studententijd zien veranderen. Soms ten goede en soms verlies ik iets.
Blossom030 is nu al 10 jaar mijn spirituele thuis. Een netwerk/community van creatieve mensen die vanuit de christelijke inspiratie zich aan elkaar en hun leefomgeving verbinden met het oog op de bloei van de stad. We vieren, maken en organiseren samen. Er is een verbinding met de Protestantse Gemeente Utrecht.

Ik kijk uit naar de kennismaking en samenwerking met u, met mensen, organisaties en het werk. Als er iets is dat u als lezer van de Nieuwsbrief aan me kwijt wilt, mee wilt geven of iets anders wilt bespreken: graag. Voorlopig gaat dat het beste per telefoon (06 13 06 82 30)
of mail (e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl).

Categorieën

Archief