Skip to content

Nieuwe directeur Buurtpastoraat Utrecht

Buurtpastoraat Utrecht heeft weer een directeur. Met ingang van 1 mei is mevrouw drs. Henny van Hensbergen door het bestuur aangesteld. Als directeur zal mevrouw van Hensbergen leiding geven aan het team van buurtpastores en de stichting vertegenwoordigen in de contacten, ondermeer met partners in het werkveld, organisaties, gemeenteinstellingen en fondsen. Zij is voor ongeveer 12 uur per week beschikbaar voor de werkzaamheden.

Categorieën

Archief