Skip to content

Wat is presentie voor jou?

Wat is presentie voor jou?

 Verschillende mensen vragen we op te schrijven wat presentie voor hen betekent en hoe zij het beleven. Rutger van Breemen, buurtpastor Eerste Daalsedijkbuurt, bijt het spits af.

“Voor mij is presentie een manier van werken, maar niet een ingestudeerd kunstje: het is ook een manier van zijn. Presentie is een werkwijze van mensen tegemoet treden: open, geïnteresseerd, trouw, beschikbaar. Bereid je te laten zien.
Ik weet van tevoren niet precies wat me te doen staat, maar dat hoor ik gaandeweg van de ander. Hij bepaalt wie of wat ik voor hem ben, wat ik kan betekenen en wat me te doen staat. Dat vergt uithoudingsvermogen en aanhoren – geduldig en nieuwsgierig. Zorgvuldig, onderzoekend en speurend op weg gaan met iemand en daarin en daarna samen optrekken. Dat samen optrekken kan een flinke wandeling zijn, waarbij een relatie ontstaat en groeit.
De grootste vrucht van deze werkwijze is voor mij, dat de ander zich gezien, gehoord en verstaan voelt. Hij is geen nummer. Hij is niet zijn probleem, maar hij is de gehele mens die hij is, met zijn rafelrandjes en in al zijn glans.
Wij buurtpastors gaan niet aan de slag met een probleem, maar we gaan op weg met een mens – een persoon in zijn volheid, met alles wat hem bezighoudt, ongeacht wie of wat hij is. Het doet recht aan zijn integrale menselijke waardigheid die hem door God gegeven is.”

N.B. Waar ‘hij’ staat, kan natuurlijk ook ‘zij’ gelezen worden.

 

Categorieën

Archief