Skip to content

Interim-Bestuur

In juni hebben wij u bericht over het afscheid van onze directeur Erica Euving. De vacature wordt na de zomerperiode ingevuld. De aankondiging van Erica’s vertrek vormde voor het zittende bestuur de aanleiding om met grote spoed te gaan zoeken naar bestuurlijke versterking.

Vandaag kunnen we u meedelen dat deze zoektocht heeft geresulteerd in de benoeming van vier nieuwe bestuursleden, te weten Andries Baart, in de functie van voorzitter; Marij Bontemps-Hommen, secretaris; Yosé Höhne-Sparborth, penningmeester en Richard Bouma, lid. Enkele bestuursleden hebben aangegeven deze functie ad interim te kunnen invullen voor een periode van zes maanden.

Het bestuur is voornemens de goede contacten voort te zetten en het buurtpastoraat in zijn essentiële functie voor kwetsbare medemensen te steunen waar het maar kan; het werk staat er heel goed voor, het team functioneert uitstekend en de buurtbewoners zijn het meer dan waard.

Zodra de nieuwe bestuursleden goed zijn ingewerkt, zullen de twee leden van het vorige bestuur Mevrouw Ineke Loomans en de Heer Geert Rozema terugtreden. Het nieuwe interim-bestuur dankt hen voor hun jarenlange inzet voor het buurtpastoraat.

Categorieën

Archief